رئیس‌جمهوری در این جلسه رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی را به گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و نیز بهره‌گیری از نیروهای جوان و خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت توصیه کرد. دکتر روحانی همچنین بیمه قدرتمند و قوی را بیمه‌‌ای با بیشترین پوشش در زندگی روزمره مردم و بنگاه‌های اقتصادی دانست و بر تلاش برای کاهش هزینه‌‌های مردم از مسیر توسعه حضور بیمه و تکمیل پوشش آن تاکید کرد. تقویت آمادگی بیمه‌‌ها برای مقابله با تحریم و لزوم ارتباطات منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی بیمه‌ها برای حمایت از فعالیت‌‌های اقتصادی و جریان بهینه امور، از دیگر مطالبات رئیس‌جمهور از بیمه مرکزی در جلسه دیروز بود.