وی با اشاره به اینکه بازار دوم ارز از نوزدهم تیر شکل گرفت، افزود: با توجه به سازوکاری که برای فعالیت در این بازار تعریف شد، دو روش برای انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات دیده شده؛ یک حالت این است که خریدار و فرشنده یعنی همان وارد‌کننده و صادر‌کننده همدیگر را پیدا می‌کنند و انتقال با نرخ توافقی، انجام می‌شود و در حالت دوم، صادرکننده‌های خرد با استفاده از ظرفیت سامانه نیما ارز خود را عرضه می‌کنند. وی ادامه داد: در این مدت کم شکل‌گیری بازار دوم ارز، ۱۸۰ میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده‌ها پیشنهاد داشتیم که از این میزان ۶۵ میلیون یورو به معاملات قطعی رسید.