ایزدی به تسهیلات نوسازی اختصاص یافته به واحدهای آسیب دیده غیر از طرح مسکن مهر که در حوادث غیرمترقبه آسیب دیده‌اند، اشاره کرد و گفت: در این بخش معادل ۱۴۲ میلیارد و ۹۱۶ میلیون تومان تسهیلات مشارکت مدنی برای ساخت و بازسازی ۴ هزار و ۳۸۹ واحد آسیب دیده پرداخت شده است.وی ادامه داد: بخش دیگری از تسهیلات پرداختی در حوزه حوادث غیرمترقبه، به ۸۰ واحد مسکونی خارج از طرح مسکن مهر که به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند (فروش اقساطی سهم الشرکه حوادث غیرمترقبه) به ارزش یک میلیارد و ۹۱۸ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت شده است.به گفته ایزدی تسهیلات جعاله در حوزه حوادث غیرمترقبه نیز به ۷ هزار و ۴۷۹ واحد مسکونی که آسیب دیده‌اند پرداخت شده است.ایزدی تصریح کرد: رقم تسهیلات جعاله پرداخت شده در سه ماه نخست سال‌جاری در این بخش معادل ۵۰ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، گفت: در مجموع، رقم کل تسهیلات تکلیفی پرداخت شده به حوزه حوادث غیرمترقبه معادل ۱۹۷ میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان در قالب ۱۲ هزار و ۶۸ فقره تسهیلات در سه ماه ابتدایی سال ۹۷ بوده است.مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، در بخش دیگری از توضیحات خود به تسهیلات پرداخت شده در بخش بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سه ماه نخست سال‌جاری اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز مجموعا ۴ هزار و ۴۸۶ فقره تسهیلات با رقمی معادل ۵۹ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان در سه بخش تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی سهم‌الشرکه درون و خارج از طرح مسکن مهر پرداخت شده است.وی در این باره توضیح داد: بیشترین سهم تسهیلات پرداختی در این حوزه نیز به تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه روستایی خارج از طرح مسکن مهر مربوط می‌‌شود. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد طی سه ماه نخست امسال، تعداد ۲ هزار و ۵۱۴ فقره تسهیلات به ارزش ۳۳ میلیارد و ۵۲۵ میلیون و ۲۳۶ هزار تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است. در عین حال سهم این نوع تسهیلات به واحدهای مسکونی مربوط به طرح مسکن مهر نیز معادل یک هزار و ۲۲ فقره بوده که مجموع ارزش آن معادل ۶ میلیارد و ۱۹۳ میلیون تومان بوده است.ایزدی پنجمین بخش تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای را گروه تسهیلات اقشار خاص معرفی کرد و گفت: در این بخش نیز مجموعا یک هزار و ۷۴ فقره تسهیلات به متقاضیان اختصاص پیدا کرده است که بیشترین تسهیلات پرداخت شده در این بخش نیز به تسهیلات خرید مسکن ایثارگران معادل ۹۱۳ فقره مربوط می‌شود.