به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در اولین مجمع فصلی بانک اقتصادنوین که با حضور مدیرعامل، معاونان و سرپرستان مناطق این بانک برگزار شد، عملکرد سرپرستی‌ها و نقاط ضعف و قوت آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. در اولین مجمع فصلی بانک اقتصادنوین در سال ۹۷ سرپرستی منطقه چهار استان‌ها توانست مقام نخست را در بین سرپرستی‌های بانک کسب کند.بنا براین گزارش در راستای تحقق اهداف و بهبود عملکردها، مجامع ارزیابی عملکرد بانک اقتصادنوین هر سال به صورت فصلی در چهار نوبت برگزار می‌شود و عملکرد سرپرستی‌های مناطق مختلف بانک برای شاخص‌های هدفگذاری شده مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه سرپرستی‌ها در تحقق اهداف اعلام می‌شود.