نایب‌رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی تاکید کرد عدم استفاده بانک‌ها از خدمات این کانون برای سرمایه‌گذاری خلاف بخشنامه صادر شده مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است.شیرمحمدی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به ورود کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی به موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی در طول یک‌سال گذشته، گفت: تحریم، محدودیت اول سرمایه‌گذار خارجی برای فعالیت در ایران نیست و موضوع مهم الگوی مورد استفاده است.وی با اشاره به تفاوت‌های موجود در الگوهای مختلف سرمایه‌گذاری و فعالیت آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (IPA) در کشورهای مختلف، گفت: سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران همان کار IPA را انجام می‌دهد؛ اما در دنیا این آژانس‌ها خصوصی هستند.نایب‌رئیس اول کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی وظیفه اول IPAها در دنیا را ارتقا، سپس تسهیل‌گری و در آخر تاثیرگذاری در نهاد قانونگذاری است.شیرمحمدی افزود: در سال ۲۰۱۸ بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در دنیا از طریقIPAهای بخش خصوصی بوده است.وی افزود: ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه خود در قلب یک بازار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد دلاری زندگی می‌کند ولی متاسفانه سهم ما از این بازار کمتر از ۲/ ۱ درصد است؛ علت این موضوع نیز استفاده از الگوی نامناسب برای جذب سرمایه‌گذاری است.