مدیرکل حوزه ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: در موارد خاص مانند مقاصد درمانی یا دانشجویی، با ارائه اعلامیه بانک مرکزی یا سندی که نشان دهد ارز منشأ بانکی دارد، مسافر می‌تواند بیشتر از این مقدار را با خود از کشور خارج کند.او درباره ورود و خروج طلا از کشور هم گفت: در حال حاضر هر مسافر حق دارد ۱۵۰ گرم انواع مصنوعات را همراه داشته باشد؛ اما بیشتر از آن محدودیت دارد.پرهام‌فر درباره خروج طلا نیز گفت: برای خروج مصنوعات همراه مسافر محدودیتی در نظر گرفته نشده است به شرط آنکه این طلا به‌صورت شمش یا طلای آب شده نباشد؛ زیرا خارج کردن هرنوع شمش یا طلای آب شده به هر میزان ممنوع است.مدیرکل حوزه ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا درخصوص خروج مصنوعات طلا در حجم بالا نیز گفت: برای خروج این مصنوعات به همراه مسافر حتی به‌صورت چمدانی محدودیتی وجود ندارد؛ اما افراد باید پس از خروج مصنوع، ارز حاصل از فروش آن یا معادل شمش و طلای آب شده را به کشور باز گردانند.