سید احمدرضا جلالی نایینی در گفت وگو با شبکه خبری ایبِنا با بیان اینکه نرخ ارز قیمت یا سنجه‌ای است که وضعیت اقتصادی یک کشور در ابعاد مختلف را نمایش می‌دهد، گفت: جدا از نقش تخصیصی که نرخ ارز در بازار کالا و خدمات و تعیین قیمت نسبی آنها دارد، نمایانگر قیمت نسبی دو دارایی بادوام، یعنی پول خارجی به نسبت پول داخلی است. او افزود: عواملی چون نااطمینانی، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در تعیین قیمت دارایی‌ها نقش دارند؛ بنابراین نرخ ارز منعکس‌کننده شرایط اقتصادی یک کشور مانند درجه رقابت‌پذیری، عملکرد بخش بودجه و بخش پولی- بانکی، قیمت نفت و ریسک‌های سیاسی- اقتصادی است. مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: نرخ ارز به مثابه یک ابزار سیاستی کاملا در اختیار و کنترل بانک مرکزی نیست مگر آن که ذخایر بسیار زیاد نسبت به حجم تقاضا و امکان نقل و انتقال آن را در مقادیر حجیم داشته باشد. جلالی نایینی با بیان اینکه عرضه ارز و نحوه تخصیص آن تا حد زیادی تحت‌تاثیر سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی است، تصریح کرد: اما تقاضا و رفتار خریداران و متقاضیان ارز در بازار کالا و سرمایه تحت کنترل مستقیم بانک مرکزی نیست و عواملی که تقاضای ارز را متاثر می‌سازد با عواملی که عرضه آن را تعیین می‌کند متفاوت هستند.