قربانی در این جلسه با بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و تاثیر آن بر درآمد بانک‌ها گفت: در سال‌های قبل به‌دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ سود دریافتی بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات با سود پرداختی به سپرده‌گذاران و رغبت بانک‌ها به جذب منابع بلندمدت که بر عزم بانک‌ها برای کسب درآمد از این محل می‌افزود، شاهد افزایش درآمدهای مشاع بانک‌ها بودیم.وی افزود: در حال حاضر و با توجه به سیاست‌های جدید دولت مبنی‌بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، اجرای استراتژی پیشین یعنی به‌دست آوردن حداکثر درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ سود که نه تنها منطقی نیست؛ بلکه منجر به تغییر جهت‌گیری بانک‌ها از جذب منابع بلندمدت و گران‌قیمت به جذب هر چه بیشتر منابع ارزان قیمت و در نهایت تاکید بر افزایش سودآوری از طریق افزایش درآمدهای غیرمشاع شده است.مدیرعامل بانک دی با اشاره به اینکه با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، استراتژی بانک دی نیز بر سودآوری از طریق جذب منابع ارزان قیمت و درآمدهای غیرمشاع متمرکز شده است، افزود: درآمدهای غیرمشاع به‌عنوان یک درآمد نقدی، تاثیر بیشتری در سودآوری بانک‌ها دارد و این امر باعث شده است بانک‌ دی نیز با طراحی هدفمند استراتژی، برنامه‌ها و تبلیغات خدمات خود، کسب سهم بیشتر از این نوع درآمد در بازار را آغاز کند.قربانی در پایان تصریح کرد: بهبود نسبت خالص دارایی‌های ثابت، بهبود ساختارمالی و رعایت قانون رفع «موانع تولید» و فروش برخی از املاک مازاد از دلایل تغییرات مثبت عملکرد بانک در حوزه درآمدهای غیرمشاع بوده است که بررسی چشم‌انداز و اهداف و برنامه‌های بانک برای سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که درآمدهای کارمزدی بانک معادل ۱.۲۰۰ میلیارد ریال هدفگذاری شده است که ۳۶۰ میلیارد ریال آن از محل فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی و مابقی از محل فعالیت‌های ریالی تامین خواهد شد.