به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، این بانک با دریافت لوح از مدیریت کانون بانک‌های ایرانی در اروپا – فرانکفورت به مجموعه بانک‌های این کانون پیوست. کانون بانک‌های ایرانی در اروپا (Association of Iranian Banks in Europe) به‌عنوان یک نهاد مستقل با هدف تحکیم روابط اقتصادی و بانکی و تسهیل در تجارت بین ایران و اروپا در پاییز سال ۱۳۹۶ در آلمان تاسیس شد. به‌جز بانک‌هایی که شعبه یا دفتر نمایندگی یا زیرمجموعه‌ای در اروپا در اختیار داشته باشند، برخی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی ذی‌نفع در تجارت بین ایران و اروپا نیز قادر به عضویت در این کانون هستند. بنابراین گزارش در‌حال‌حاضر به‌جز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده پولی و بانکی، پنج بانک دولتی، یک بانک نیمه دولتی و یک بانک خصوصی در کنار بانک پاسارگاد به عضویت این کانون درآمده‌اند.