به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، مجتبی کاتب در این مراسم، افتتاح شعبه در این استان را در ادامه روند گسترش شبکه فروش و توسعه شعب در تمامی استان‌ها مثبت ارزیابی کرد و گفت: استان ایلام به‌عنوان استانی که ۴ درصد نفت کشور و ۱۵درصد از منابع گاز کشور را داراست و به‌رغم گشایش مرز مشترک با عراق در شهرستان مهران و دهلران، پتانسیل‌های خوبی در عرصه‌های تجارت و توریسم بین‌المللی کسب کرده است، متاسفانه به لحاظ ضریب نفوذ بیمه در جایگاه مطلوبی قرار ندارد.وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در این استان در سال ۱۳۹۵، تنها ۱۳/ ۱ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: همین موضوع، لزوم تلاش بیشتر در جهت ارتقای فرهنگ بیمه در این استان را آشکار می‌کند.کاتب با اشاره به آمارهای بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۵ گفت: استان ایلام در این مدت تنها ۶/ ۰ درصد سهم کل حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده و سهم این استان از خسارت پرداختی در آن سال، ۷/ ۰ درصد بوده است؛ این آمارها نشان‌دهنده آن است که حق بیمه تولیدی از میزان خسارت پرداختی در استان کمتر بوده که لازم است در این مسیر اقدامات موثرتری صورت پذیرد.