پورسعید با اشاره به رشد تراکنش‌های بانکی گفت: در سال ۱۳۶۶ تعداد تراکنش‌های مالی ۵۸ هزار عدد در سال و در سال ۹۷ این تعداد به حدود ۲۰ میلیارد رسیده است که خود نشان از اهمیت موضوع دارد.وی افزود: در حال حاضر عرصه‌های جدیدی پیش روی ماست که باید از فرصت‌های آن برای رشد و تحقق اهداف بانک استفاده کنیم.همچنین مهران سوادکوهی، مدیر برنامه‌ریزی بانک ایران زمین، بانکداری دیجیتال را تنها راه صنعت بانکداری برای خروج از شرایط فعلی دانست و گفت: این صنعت در حال حاضر به مرحله بلوغ خود رسیده و رقابت بین بانک‌ها بسیار شدید است.سوادکوهی در جمع مدیران این بانک با اشاره به شرایط فعلی صنعت بانکداری، شرایط فعلی صنعت بانکداری را بسیار حساس دانست و اظهار کرد: در حال حاضر همه بانک‌ها خدمات مشابهی را ارائه می‌کنند و این صنعت با شرایط حساسی روبه‌رو است. در این شرایط بانک‌هایی موفق خواهند شد که مدل و الگوی جدیدی را معرفی کنند.وی افزود: در بانکداری سنتی بخش IT نقش توانمندساز را داشت. اما در مدل بانکداری دیجیتال نقش IT تحولی است. فرآیندها و ساختار و نوع تکنولوژی را تغییر می‌دهد.مدیر برنامه‌ریزی بانک ایران زمین با اشاره به سرعت تغییرات تکنولوژی گفت: برای اجرای فاز انتقال از مدل سنتی به مدل جدید بانک‌ها مجبورند عملیات توسعه را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.