به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، ابراهیم کاردگر افزود: از جمله وظایف شورای معاونان فنی تدوین یک منشور اخلاقی در حوزه کاری است که باید تهیه و به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود. این منشور اخلاقی می‌تواند به‌عنوان مبنای کار حرفه‌ای بخش فنی شرکت‌های بیمه و در راستای اقتدار صنعت بیمه و جلوگیری از هر گونه تخلف مورد استفاده قرار گیرد.او با اشاره به اتفاقات رخ داده در صنعت بیمه و ضرورت تشکیل این گونه شوراها و نشست‌ها اظهار کرد: تجزیه و تحلیل مسائل صنعت بیمه کشور از لحاظ فنی از وظایف اصلی شورای معاونان فنی شرکت‌های بیمه است که با نظارت کامل سندیکای بیمه‌گران ایران تشکیل شده است.مدیرعامل بیمه آسیا با تصریح مناسب نبودن ریل‌گذاری صنعت بیمه در گذشته و مشاهده تبعات آن در امروز بیان کرد: کشور ما بانک محور است؛ ولی به‌طور حتم در آینده این روند تغییر جهت می‌دهد و به سمت بیمه‌ها سوق پیدا خواهد کرد.نایب رئیس هیات‌مدیره بیمه آسیا با اشاره به اینکه باید نقش بیمه را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کنیم، گفت: یک صنعت بیمه قوی با توان بالا برای کشور بسیار مهم است و باعث تقویت اعتماد بیمه‌گذاران می‌شود.