وی در ادامه افزود: حوزه بانکی یکی از کسب‌و‌کارهایی است که به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود و بستر اصلی اجرایی و ارتباطی آن که مبتنی‌بر فناوری اطلاعات است، مقوله امنیت اطلاعات در آن در اولویت قرار دارد و توجه به این مهم در تمام ابعاد کسب‌و‌کار بانکی یک ضرورت است. بخشی‌زاده خاطرنشان کرد: امنیت، تنها محدود به فناوری‌ها و تجهیزات نمی‌شود، بلکه خط ‌مشی‌ها، زیرساخت‌های نظارت و ارزیابی و مهم‌تر از همه برخورداری از نیروی انسانی متخصص برای استقرار و استمرار امنیت را شامل می‌شود و در این راستا این معاونت در سال گذشته اقدام به تدوین نظام نامه مدیریت امنیت اطلاعات بانک دی برای حصول تمامی ابعاد امنیت فناوری اطلاعات در بانک کرده است. معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک بانک دی در ادامه به خدمات الکترونیکی بانکی اشاره کرد و یادآور شد: خدمات الکترونیکی بانکی شامل شبکه گسترده داخلی بین شعب، ستاد و شرکت‌های زیرمجموعه، نرم‌افزارهای بانکی متمرکز از جمله Core Banking و نیز پایگاه داده‌های بانکی هستند که از مهم‌ترین حوزه‌های امنیت بانک‌ها به شمار می‌روند و به همین دلیل وجود گروه‌های تخصصی امنیت نرم‌افزار، امنیت شبکه، امنیت سیستم عامل، امنیت پایگاه داده‌ها و نیز حقوقی در میان کارشناسان امنیت هر بانک ضروری است.