به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، این شرکت بیمه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین بیمه خصوصی کشور و حائز رتبه اول گروه موسسات بیمه‌ای یکصد شرکت برتر کشور، برای چهار سال متوالی، براساس رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب به تفکیک امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکا برای سال ۱۳۹۶، رتبه اول شرکت‌های بیمه بورسی را کسب کرده است.بنابر این گزارش، بیمه آسیا از نظر کیفیت اطلاع‌رسانی مناسب در رتبه‌بندی سال۱۳۹۶ کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار رتبه پانزدهم و رتبه‌بندی شرکت‌های بازار اول رتبه پنجم را به دست آورده است.بنابر اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، امتیاز اطلاع‌رسانی ناشران براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و به موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.معیار به موقع بودن براساس زمان ارسال اطلاعات ازسوی شرکت (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم اولیه و ۶ ماهه و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه زمان‌بندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و با لحاظ میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.