در ادامه این اطلاعیه آمده است، در این مرحله مجوز لازم برای پرداخت سپرده‌ها تا سقف مبلغ ۱۰ میلیارد ریال صادر شده و سپرده‌گذاران دارای بیش از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعاونی منحله فرشتگان نیز می‌توانند مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از سپرده خود را (با احتساب مبلغ دریافتی در مراحل قبل) دریافت کنند.بر این اساس، از کلیه سپرده‌گذارانی که در تعاونی منحله فرشتگان دارای سپرده بیش از ۲ میلیارد ریال بوده‌اند؛ دعوت می‌شود صرفا مطابق جدول زمان‌بندی شده، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، اصل دفترچه یا گواهی سپرده خود و به همراه مستندات مربوط به منشا وجوه، اصالت و صحت سپرده، به یکی از شعب موسسه اعتباری کاسپین مراجعه کنند.