صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز در حال حاضر با پرداخت تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن این نقش را کامل‌تر کرده است.براساس این گزارش، در حال‌حاضر علاوه‌بر آنکه منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم صرف پرداخت تسهیلات به مشمولان واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق برای خرید واحدهای مسکونی می‌شود، متقاضیان ساخت مسکن نیز می‌توانند از طریق سپرده‌گذاری با روشی مشابه متقاضیان خرید واحدهای مسکونی اقدام به ساخت مسکن با استفاده از این تسهیلات کنند؛ به‌عبارت دیگر تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم نه‌تنها برای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی (خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار متقاضی خرید مسکن در نقاط مختلف شهری و سایر متقاضیان خرید مسکن در بافت‌های فرسوده) قابل‌استفاده است، بلکه برای متقاضیان ساخت مسکن نیز کاربرد دارد.آمارهای موجود از عملکرد تسهیلات پرداخت‌شده به حوزه ساخت مسکن از ابتدای سال‌جاری تا ۲۲ اردیبهشت ماه، نشان می‌دهد در این بازه زمانی، در مجموع ۴ هزار و ۱۹۱ قرارداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با سازندگان منعقد شده است که از این تعداد ۱۷۳ قرارداد برای ساخت مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بوده است.