تاییدیه‌های فوق‌الذکر وزارتخانه‌های مذکور می‌تواند بدون ذکر نام بانک/ شعبه مربوطه صادر شود.پیش از این تامین و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع فوق‌لیسانس به بالا امکان‌پذیر بود، بر این اساس دانشجویان مقطع لیسانس- به شرطی که قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال‌جاری دانشجو بوده و در حال تحصیل هستند- از خدمات ارزی در نظرگرفته شده بهره‌مند می‌شوند.