عبدالرحمن ندیمی بوشهری در گفت‌وگو با شبکه خبری«ایبِنا» درباره فرآیند تصویب لایحه عضویت ایران در کمیته مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان افراد قانونگذار در کشور حق دارند که برای عضویت در FATF نگرانی داشته باشند.او افزود: امکان دارد برخی از مقررات موجود در FATF مشکلاتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کند یا اساسا منطبق با تفکرات ما در کشور نباشد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد توضیح داد: به‌عنوان نمونه برخی از سازمان‌هایی که مورد تایید ایران و از نظر ما انقلابی هستند، کشورهای دیگر به ویژه غربی‌ها ممکن است آنها را سازمان‌های تروریستی بدانند و برعکس، برخی از گروه‌هایی که ما آنها را تروریست می‌دانیم، آنها نمی‌دانند.ندیمی بوشهری ادامه داد: نمایندگان مجلس می‌گویند چرا وقتی که ایران خود بزرگ‌ترین قربانی تروریسم بوده و بیشترین زیان و صدمه را از تروریست‌ها در طول ۴۰ سال گذشته دیده است، افرادی مانند وزیر خارجه آمریکا با پُررویی تمام یکی از اتهامات علیه ما راحمایت از تروریسم می‌نامند.وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقد هستند چرا با وجود تعاریف و تضادهای مختلفی که از تروریسم وجود دارد، قانونی تصویب شود که احتمال دارد در آینده علیه خود ما از آن استفاده شود؛ با این حال پیش بینی خوبی هم در دولت و هم در مجلس شده است که این احتمال رخ ندهد و درباره بحث تروریسم اعلام کرده ایم که این موضوع را طبق تعاریف خودمان قبول داریم و آن را اجرا می‌کنیم.ندیمی بوشهری تاکید کرد که نمی‌توانیم FATF را نادیده بگیریم و بگوییم که عضو آن نمی‌شویم زیرا FATF یک ساز و کار بین‌المللی است و اگر می‌خواهیم با بانک‌های دنیا کار کنیم، ناگزیر هستیم خود را با شرایط آن تطبیق دهیم.