به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر‌حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر‌حرام و هزینه معالجه آن است.»براساس قانون مذکور که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، مبنای محاسبه و پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه مبلغ دیه ماه غیر‌حرام است. البته چنانچه دارنده وسیله نقلیه در زمان خرید بیمه‌نامه سرمایه بیمه حوادث را بالاتر از دیه ماه غیر‌حرام تعیین کرده و حق بیمه آن را پرداخت کرده باشد، در محاسبه مبلغ خسارت، این سرمایه ملاک‌عمل خواهد بود.