به گزارش روابط‌عمومی بیمه سرمد، حمید بایگان با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی به‌منظور افزایش سطح آگاهی تمامی اقشار جامعه از مزایای بیمه‌های زندگی، افزود: توسعه بیمه عمر در این جوامع، از یک‌طرف با هدایت سرمایه‌های کوچک خانوارها به سمت ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی مناسب و از طرف دیگر با گسترش زمینه‌‌های سرمایه‌گذاری، اثرات مثبت و هدفمندی بر رشد بازار سرمایه و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برجا می‌گذارد.وی با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان، در انجام یک مصاحبه فروش موفق، دچار موانعی می‌شوند، به تشریح مراحل فروش موفق پرداخت و با اشاره به اینکه فروشندگی خوب، یک هنر است، گفت: در این هنر به خریدار اجازه می‌دهید مانند شما فکر کند. البته این کار مستلزم آن است که شما کنترل نوع مصاحبه‌ای را که انجام می‌دهید، در دست داشته باشید و باید بدانید که در مصاحبه فروش خود مرحله‌به‌مرحله چه می‌خواهید بکنید.

مدیر بیمه‌های زندگی بیمه سرمد قدم دوم در انجام مصاحبه موفق را «رخنه کردن به درون فکر خریدار» عنوان و تصریح کرد: باید توجه داشت که بین جلب‌توجه خریدار و رخنه کردن به درون افکار او اختلاف زیادی وجود دارد؛ شما می‌توانید وارد دفتر یک نفر شوید و کیف خود را روی میز او بیندازید و به همین سادگی توجه او را جلب کنید. غالبا گفته می‌شود که سرانجام یک مصاحبه فروش ظرف ۱۰دقیقه تماس اولیه با خریدار تعیین خواهد شد؛ ولی فروشندگانی که واقعا در کارشان موفق هستند اذعان دارند که سرانجام مصاحبه فروش در حقیقت ظرف ۱۰ ثانیه اول روشن می‌شود.