به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهر یزد، با بیان این مطلب افزود: امروزه این بانک یکی از پایه‌ها و ارکان استوار توسعه شهری در بخش‌های مختلف به شمار می‌رود و در شرایط کنونی حضور و فعالیت بانک شهر در ساخت‌وساز پروژه‌های شهری و ارتقای زیرساخت‌ها به حدی بوده که باعث شده این روند سرعت چشمگیری بگیرد.وی با اشاره به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک از سوی بانک شهر، افزود: خدمات متنوع و نوین الکترونیکی شعب و شهرنت‌های بانک‌شهر، هم اینک در هیچ‌کدام از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رقیب ندارد.عضو شورای اسلامی یزد تصریح کرد: امروزه بانک شهر نه تنها یک بنگاه اقتصادی، بلکه به‌عنوان حلقه اتصال بین مجموعه مدیریت شهری و نظام بانکی در فعالیت‌های فرهنگی و تکمیل پروژه‌های شهری محسوب می‌شود.