وی درباره عدم تمرکز بخش‌های دولتی بر تخصیص بودجه برای چنین فعالیت‌هایی گفت: مشارکت بخش خصوصی در این فعالیت‌ها اهمیت زیادی دارد، اما به‌دلیل مشکلات خاص این بخش، سرمایه‌گذاری در این زمینه سخت خواهد بود. پیشنهاد من این است که با حضور بیمه معلم در این زمینه با وجود تمام سختی‌ها، طوری از این حرکت استقبال کنیم که دیگر شرکت‌های خصوصی نیز پا به این عرصه بگذارند تا فرزندان ما در مدارس آسایش و ایمنی بیشتری داشته باشند.یادآور می‌شود، مهدی رحمتی به‌تازگی در حرکتی دسته‌جمعی شرکت کرده که هدف آن حفظ سلامت و ایمنی کودکان در مدارس است. در این طرح تازه و جذاب، بیمه معلم با همراهی مردم زمین‌های بازی مدارس را تجهیز و نوسازی می‌کند تا دانش‌آموزان کمتری هنگام بازی آسیب ببینند.