به گزارش روابط عمومی ‌بیمه رازی، در مراسمی ‌که روز شنبه در سالن همایش‌های ساختمان مرکزی این شرکت با حضور اعضای هیات‌مدیره، نمایندگان سهامداران، مدیران، مدیرعامل و کارکنان بیمه رازی برگزار شد، یزدخواستی، رئیس هیات‌مدیره بیمه رازی طی سخنانی ضمن اعلام استعفای دکتر محمود امراللهی و تصویب هیات‌مدیره و تاکید بر ادامه روند رو به تعالی بیمه رازی، از زحمات مدیرعامل پیشین به نمایندگی از اعضای هیات‌مدیره، قدردانی کرد.یزدخواستی، عضویت در هیات‌مدیره بانک‌های کشاورزی، اقتصاد نوین، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بانک دی و همچنین عضویت غیر‌موظف بیمه نوین را در کارنامه کاری خود دارد.