نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از امضای روسای سه قوه حداکثر ظرف مدت یک ماه تمامی سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت می‌شود، افزود: پرداخت این مبالغ شامل حال تمامی سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری که دارای مشکل بوده‌اند، می‌شود چه سپرده‌گذارانی که پس از تشکیل کاسپین در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند و چه سپرده‌گذارانی که در تعاونی‌های منحله سپرده‌گذاری کرده بودند. وی ادامه داد: یکی از مشکلات این بوده که گروهی که در حال شناسایی اموال هستند باید با سرعت بیشتری این اقدام را انجام دهند تا بتوان منابع را تامین کرد و مابقی سپرده‌ها نیز از این طریق پرداخت شود.  نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیات‌های تسویه بر روند پرداخت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان نظارت می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی مانع هر نوع مداخله‌ای در این حساب‌ها شده و هر نوع پرداختی با نظارت و همراهی کارشناسان بانک مرکزی انجام می‌شود و براساس منابع در این زمینه اقدام می‌شود. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک مرکزی نحوه مراجعه سپرده‌گذاران به موسسات مالی و اعتباری و همچنین اینکه سپرده‌گذاران به کدام بانک برای دریافت سپرده خود مراجعه کنند، اعلام می‌کند.