به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در این مجمع که با حضور علیرضا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصادنوین برگزار شد، پس از استماع گزارش فعالیت هیات‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت تامین سرمایه نوین به تصویب رسید.

در ادامه، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه نوین با موضوع تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه برگزار شد که با موافقت سهامداران، بخشی از سود تقسیمی سال مالی ۹۶ شرکت از محل مطالبات سهامداران به افزایش سرمایه یک‌ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی اختصاص یافت. با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده سرمایه ثبتی شرکت تامین سرمایه نوین از مبلغ ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. با این افزایش سرمایه، شرکت تامین سرمایه نوین همچنان به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تامین سرمایه کشور از حیث مبلغ سرمایه خواهد بود که این موضوع به موجب قوانین و دستورالعمل‌ها، باعث افزایش توانمندی شرکت در پذیرش تعهدات از طریق بهبود نسبت کفایت سرمایه و انجام قدرتمندتر وظایف تعریف شده شرکت خواهد شد.