به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سازوکار لازم در رابطه با نحوه تامین، انتقال ‌‌‌/  پرداخت ارز (به‌صورت اسکناس) بابت رانندگان بخش حمل‌و‌نقل بین‌المللی و ترانزیت، ابلاغ شد.تامین و انتقال ‌‌‌/  پرداخت ارز بابت رانندگان کامیون‌های ایرانی به‌منظور خروج از کشور  ‌براساس کشور مقصد و  به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه امکان‌پذیر است.

مدارک‌ مورد نیاز برای ارائه به بانک به هنگام ارائه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه، دفترچه خروج راننده، کارت ملی، کد رهگیری راهنامه برخط (CMR) صادره از سوی سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و کارت هوشمند راننده است. طبق توصیه بانک مرکزی لازم است تصاویر مدارک مزبور به‌منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق ذی‌ربط نگهداری شود.براساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم‌دریافت ارز ازسوی رانندگان مذکور قبل از انجام سفر، تامین و انتقال ‌‌‌/  پرداخت ارز با دریافت مدارک مربوطه و مشروط به انجام سفر مربوطه و در مقابل ارائه صفحه ممهورشده به مهر خروج و ورود از‌‌/ به کشور مندرج در گذرنامه یا دفترچه خروج راننده، بلامانع است.

همچنین اگر متقاضی برای سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد، تامین و انتقال ‌‌‌/  پرداخت ارز بابت سفر جدید، منوط به حصول اطمینان از مسافرت راننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی (ممهور شدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از‌‌/ به کشور یا دفترچه خروج راننده) است.بانک مرکزی در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت وجه (کارت، حواله و ...)، انجام این امر را مجاز و مورد تاکید اعلام کرد. ضمنا هماهنگی لازم درخصوص تامین اسکناس مربوطه با اداره عملیات ارزی بانک مرکزی انجام شده است و تمام شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط، ملزم به نظارت و حسن اجرای این بخشنامه هستند.