وی در مقایسه رشد تسهیلات اعطایی در دوره پنج ساله ۹۲ تا ۹۶ گفت: این رقم از ۴۳ هزار میلیارد ریال به بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.به گفته اشرف پور، مانده تسهیلات اعطا شده به طرح‌ها در پایان سال ۹۶ به رقمی بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم ۸۵ هزار میلیارد ریال سال ۹۵ رشد ۴۸ درصدی را تجربه کرده است.وی تصریح کرد: رشد ۳۶ درصدی اعتبار اسنادی صادراتی و بروات به مبلغ ۱۱۴ میلیون دلار و همچنین رشد ۲۳ درصدی حجم اعتبارات و بروات اسنادی وارداتی به میزان بیش از یک هزار میلیون دلار از دیگر موفقیت‌های این بانک در عرصه اعتباری است.وی ادامه داد: حجم حواله‌های ارزی بانک توسعه صادرات در سال ۹۶ با بیش از پنج هزار میلیون دلار و رشد ۴۱ درصد، حجم ضمانتنامه‌های ارزی با ۵۱ میلیون دلار و ۳۱ درصد رشد و حجم ضمانتنامه‌های ریالی نیز با دو هزار میلیارد ریال و ۲۵ درصد رشد نشان‌دهنده عملکرد موفق این بانک در اعطای خدمات و تسهیلات ارزی در سال ۹۶ است. اشرف‌پور گفت: پرداخت ۹۹ میلیون یورو به شرکت زرنام برای تولید قند مایع، ۶۹ میلیون یورو به فولاد کاوه جنوب کیش، ۴۰ میلیون یورو و ۳۵ میلیاردریال به فولاد اردکان، ۲۶ میلیون دلار به شرکت آریا بنادر ایرانیان برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و ۴۲ میلیون یورو به فولاد جهان آرای اروند، از جمله این تسهیلات بوده است.