در نتیجه تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات، میزان تسهیلات اعطایی افزایش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای‌که با پرداخت بیش از ۲۵ هزار فقره تسهیلات خرد با جمع مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال، تعداد مشتریان تسهیلاتی خرد نسبت به سال قبل، بیش از ۶۲ درصد افزایش پیدا کرد.براساس این گزارش، تعداد ۱۳ هزار و ۸۴۸ فقره تسهیلات خرد، با جمع کل ۹ هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال از مبلغ پرداختی ذکر شده، به متقاضیان و عموم مردم پرداخت شده است.با توجه به نقش مهم بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) در اشتغال‌زایی، در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال»، بانک آینده نسبت به تامین مالی ۲۵۵ بنگاه کوچک و متوسط، با مبلغ ۱۰ هزار و ۶۵۵ میلیارد ریال در ۱۹ استان اقدام کرده است. بنا بر این گزارش، از طریق تامین مالی این بنگاه‌ها، تعداد هزار و ۲۰۳ نفر به میزان اشتغال جدید، در واحدهای تولیدی کشور افزوده شد.