او با تاکید بر اینکه هرچه زودتر ما به واقعی شدن قیمت تن بدهیم صرفه‌جویی ارزی بیشتری داریم و تقاضای ارز نیز کمتر می‌شود؛ اما اگر بخواهیم با استناد به اینکه ارز ارزان می‌شود و قیمت‌ها واقعی نیست، این روند را ادامه بدهیم در نهایت هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با استناد به اینکه وقتی بازار احساس کند قیمت کالایی غیر‌واقعی است، دلالی و سفته‌بازی را رونق می‌دهد، ادامه داد: افزایش تقاضای ارز نیز ریشه در غیر‌واقعی بودن قیمت ارز دارد. او اضافه کرد: این تجربه را در گذشته نیز داریم. سال‌های ۹۰ و ۹۱ بود که در بحران ارزی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی می‌گفت ما وضعیت ارزی مناسبی داریم و حتی می‌توانیم در سوپرمارکت هم ارز و سکه بفروشیم اما در نهایت روند قابل تداوم نبود و محدودیت ارزی حاکم شد.