به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در این نشست بانک ملت و مجموعه وزارت نفت را دو شریک استراتژیک خواند و اظهار کرد: نگاه بانک به این مجموعه، کمک به تحقق اهداف دولت و وزارت نفت است و صرفا نگاه سودآوری ندارد. وی با تاکید بر این نکته که بانک ملت آماده حمایت از پروژه‌های مجموعه وزارت نفت و به‌ویژه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با هدف ایفای رسالت اجتماعی و استراتژیک خود است، تصریح کرد: همکاری بانک با شرکت پخش، سابقه‌ای حداقل ۱۵ ساله دارد و یک تعامل دوسویه و برد- برد بین دو مجموعه برقرار است. به گفته دکتر بیگدلی، بانک ملت با توجه به داشتن امکانات، زیرساخت‌ها، کارشناسان متخصص و تجارب ارزنده خود آمادگی دارد تا در ادامه مسیر توسعه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز در خدمت این مجموعه باشد و با تامین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای لازم و پشتیبانی قوی، به اجرایی شدن پروژه‌های این شرکت کمک کند. مهندس موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم در سخنانی با قدردانی از همکاری بیش از ۱۵ ساله بانک ملت با این شرکت، نقش این بانک را در هوشمندسازی توزیع سوخت بسیار پررنگ خواند و اظهار کرد: در این پروژه، بانک ملت بهترین زیرساخت‌های آی‌تی را فراهم کرد به‌گونه‌ای که در آن برهه، هیچ بانکی نتوانست با بانک ملت رقابت کند. مهندس موسوی‌خواه، پیشنهاد مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را به بانک ملت ارائه کرد و گفت: یک طرف تمامی بسترهای بانکی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به این بانک برمی‌گردد و شرکت پخش آماده مشارکت با بانک در پروژه‌های آتی خود است. وی در پاسخ به برخی شائبه‌ها در زمینه تاخیر در واریز وجوه سوخت جایگاهداران هم اظهار کرد: بانک ملت در وجوه جایگاهداران، حتی یک ریال نیز دخل و تصرف ندارد و هرآنچه رخ داده وفق مقررات بانک مرکزی بوده است که بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در عین حال تاکید کرد که باید راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا کنیم تا امنیت خاطر برای جایگاهداران نیز فراهم شود. مدیرعامل بانک ملت هم در این جلسه دستور داد تا پیشنهاد‌های همکاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بررسی و برای اجرایی شدن آن راهکارهای لازم فراهم شود تا همکاری دو مجموعه، بیش از پیش تقویت شود.در این نشست، پیشنهاد‌های جدید بانک ملت برای تقویت همکاری‌های فی مابین نیز به مهندس موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارائه شد.