به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک این شرکت که با نماد «رکیش» و با سرمایه ۲ هزار میلیارد ریالی در بازار دوم بورس فعال است، در تازه‌ترین شفاف‌سازی صورت‌های مالی «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۵۳۴ ریال اعلام کرد. براساس شفاف‌سازی «رکیش» براساس صورت سود و زیان در دوره یادشده «درآمدهای عملیاتی» این شرکت معادل ۳.۶۱۲.۵۹۵ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ برابر با ۱.۳۸۳.۶۱۷ میلیون ریال در صورت‌های مالی درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره مذکور معادل ۱.۶۲۰.۴۰۰ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی همراه شده است. افزون بر این «سود (زیان) خالص» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۱.۰۶۷.۱۶۱ میلیون ریال اعلام‌شده است که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی در صورت‌های مالی ثبت‌شده است.افزون بر این، «سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته» شرکت کارت اعتباری ایران کیش براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماه سال ۹۶ معادل ۲۰۳.۷۷۵ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ افزایش ۶۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» این شرکت در دوره یادشده معادل ۱.۲۱۷.۵۷۸ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۳۲ درصدی همراه شده است.این گزارش می‌افزاید: براساس شفاف‌سازی شرکت کارت اعتباری ایران کیش «سود قابل تخصیص» این شرکت براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۱.۲۷۰.۹۳۶ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ افزایش ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین براساس اطلاعات مالی ۱۲ ماهه سال ۹۶ ترازنامه شرکت کارت اعتباری ایران کیش «موجودی نقد» براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده به میزان۲۴۵.۶۰۳ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ با افزایش ۴۴ درصدی مواجه شده است.