در این بیانیه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با پیش‌بینی بدعهدی‌های آمریکا از مدت‌ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض برجام توسط آمریکا اندیشیده و به همین منظور، مجموعه‌ای از تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است. خوشبختانه با اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد. سیاست‌های مذکور با محوریت حمایت از تولید ملی موجب کنترل جریان ورود و خروج ارز در کشور شده و به این ترتیب، توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است. از این رو، بانک مرکزی به تمام فعالان اقتصادی اطمینان می دهد که نقض برجام توسط آمریکا موجب ایجاد وقفه در پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای ارزی کشور نخواهد شد و تامین تمام نیازها کماکان ادامه خواهد یافت. در این راستا بانک مرکزی با همکاری دولت و سایر قوا با رصد شرایط سیاسی و اقتصادی موجود، اقدامات و سیاست‌های متناسب را برای حفظ و تداوم رشد و توسعه کشور اتخاذ خواهد کرد.