وی افزود: همواره تلاش داشته‌ایم تا با عدم‌ورود به بنگاهداری و مصرف منابع استان‌ها، در همان محل در مسیر فعالیت صحیح و شفاف اقتصادی حرکت کنیم. گواه این ادعا، پرداخت ۱۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور است.ایمانی حمایت از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راه برون‌رفت از مشکلات فعلی اقتصاد عنوان کرد و گفت: معتقدم حمایت بانک‌ها و موسسات مالی از اقتصاد ملی از ۲ منظر حائز اهمیت است؛ نخست اینکه با هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید و صنعت موجب رشد و رونق اقتصاد داخلی می‌شوند و در گام آتی با تقویت تولید‌کنندگان و صنعتگران بخش بزرگی از معضل اشتغال مرتفع خواهد شد.