به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل این بانک در این نشست از برگزاری این جلسات مشترک استقبال کرد و افزود: پیگیری و ادامه روند این نشست‌ها و هم اندیشی‌ها در راستای هم‌افزایی، همگرایی و اتخاذ رویه‌های یکپارچه برای پیشبرد اهداف مشترک بین بدنه وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان‌های تابعه با نمایندگان مجلس نقش بسزا و حائز اهمیتی دارد.اسماعیل جلیلی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با بیان اینکه تعامل مجلس و وزارت اقتصاد به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک می‌کند، بر لزوم تعامل دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.وی گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش دارد رویه تعاملی را بین نمایندگان مجلس با مجموعه اجرایی که در نهادهای اقتصادی به فعالیت می‌پردازند، بیش از پیش فراهم کند.جلیلی با عنوان اینکه بانک‌ها و بیمه‌ها نیز باید ارتباط موثری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشند، اظهار کرد: هرچه فاصله بین حوزه اجرا و واقعیت‌های عرصه اقتصادی جامعه و نظام قانون‌گذاری کمتر شود، می‌توان سرعت بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی کشور داد.