ولی‌الله سیف در این جلسه با بیان اینکه سامانه نیما در ابتدای شروع فعالیت، شاهد استقبال خوبی از جانب بازیگران بازار ارز است، گفت: بانک‌ها و صرافی‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی این سامانه باید به جایگاه خود اشراف داشته باشند و با توجه به نقش موثر خود به فعالیت بپردازند و زمینه تقویت این سامانه را به‌عنوان ابزاری برای ثبات بازار ارز فراهم کنند.

وی افزود: در چهار دهه گذشته به‌دلیل عدم اشراف کامل در بازار ارز شاهد نوسانات و تلاطماتی در بازار ارز بودیم که خوشبختانه با فعالیت سامانه نیما اشراف همه‌جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه باید احتمالات و نواقص این سامانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا با قدرت بیشتری به فعالیت بپردازد، تصریح کرد: سامانه نیما در طول زمان می‌تواند عملکرد خود را نشان دهد و بانک‌مرکزی از هرگونه نقد و پیشنهاد در این زمینه با هدف ارتقای عملکرد سامانه نیما استقبال می‌کند.

سیف با تاکید بر لزوم وجود انگیزه کافی از جانب بانک‌ها و صرافی‌ها برای حضور و فعالیت در سامانه نیما خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این مدت بانک‌ها فعالیت مناسبی در سامانه نیما داشته‌اند و انتظار می‌رود همسو با آنها، صرافی‌ها نیز با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه ابهامات و انتقادات بانک‌ها و صرافی‌ها در کمیته‌های کارشناسی بانک‌مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد گفت: از بانک‌ها و صرافی‌ها انتظار می‌رود با طرح سوالات و ابهامات در جهت تقویت این سامانه گام بردارند و بانک‌مرکزی نیز ضمن استقبال از نظرات با تمام توان کارشناسی، به رفع نواقص اهتمام می‌ورزد.

همچنین در این جلسه مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری و نمایندگان صرافی‌ها به طرح سوالات، ابهامات و ارائه پیشنهادها در زمینه سامانه نیما پرداختند. گفتنی است، نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری توسط بانک‌مرکزی راه‌اندازی شد.

در سامانه نیما، چهار بازیگر اصلی شامل واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و در نهایت سیاست‌گذار ارزی حضور دارند که براساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ‌ها، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت‌کنترل قرار می‌دهد.