به گزارش روابط عمومی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی مدیرعامل این بانک، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: این میزان منابع در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به فعالان بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر‌دولتی پرداخت خواهد شد. وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت نظام بانکی از حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست، تصریح کرد: بانک سپه از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال‌جاری، سرمایه در گردش فعالیت‌های دارای توجیه اقتصادی در بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی غیر‌دولتی را تامین خواهد کرد.رئیس هیات‌مدیره بانک سپه در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک به فعالان بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و محیط زیست، گفت: بانک سپه سعی می‌کند برای کمک به حفظ و استفاده بهینه از حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار فعالان این حوزه‌ها قرار دهد و بر این اساس متقاضیان سرمایه در گردش برای فعالیت در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست تسهیلات با نرخ سود بین ۱۰ تا ۱۶ درصد دریافت خواهد کرد.چقازردی گفت: تسهیلات ارزان قیمت بانک سپه در اختیار فعالان حوزه آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مستقر در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی و دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.