تا هفته گذشته پیش‌فروش سکه در سررسید یک ماهه و سه ماهه به‌دلیل محدودیت ضرب سکه در بانک مرکزی متوقف شده بود که پیگیری از شعب بانک ملی نشان می‌دهد پیش‌فروش در سررسید ۶ ماهه با قیمت یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان نیز از این هفته متوقف شده است.محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی چهارم اردیبهشت‌ماه گفته بود: از زمان آغاز دور جدید پیش‌فروش سکه تاکنون، پنج میلیون قطعه سکه از طریق شعب بانک ملی ایران پیش‌فروش شده که سهم سررسیدهای یک ماهه یک میلیون قطعه بوده است.طبق قانون، بانک مرکزی مسوولیت ضرب سکه طلا و تنظیم بازار آن را عهده‌دار است و از این رو به‌دلیل توان ضرب سکه در بانک مرکزی، در هر دوره زمانی ظرفیتی در نظر گرفته می‌شود؛ وقتی ظرفیت آن تکمیل می‌شود، امکان پیش‌فروش بیشتر در دوره زمانی یاد شده وجود ندارد.پیش‌فروش سکه در سررسید ۹ ماه، یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در شعب بانک ملی ایران انجام می‌شود و قیمت سکه برای سررسید ۱۸ ماه، یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و سررسید ۲ ساله یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان تعیین شده است.