در این راستا بازار هدف ما اغلب تمرکز بر مشتریان خرد است که البته در صورت تمایل سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای پوشش بیمه‌ای کارکنان خود، این شرکت بیمه‌ای از آن استقبال خواهد کرد.بختیاری با تاکید بر ضرورت ارائه بیمه‌نامه‌های ارزان‌قیمت گفت: در حال‌حاضر به‌دلیل شرایط اقتصادی مردم یکی از راه‌های افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های عمر گسترش بیمه‌نامه‌های خرد عمر با تمرکز بر قیمت ارزان است. در این راستا بیمه دی تلاش کرده تا در این راستا گام بردارد.وی کمک هزینه تحصیلی فرزندان و بیمه عمر حادثی را از جمله طرح‌های جدید بیمه‌ای عنوان کرد که با توجه به نیازهای جدید بازار امروز طراحی شده است.در ادامه مرتضی شکوری، مدیر بیمه‌های عمر انفرادی بیمه دی به ارائه توضیح بیشتر درباره محصولات جدید بیمه دی پرداخت و گفت: محصولات جدید بیمه عمر بیمه دی که رونمایی شد عمدتا بیمه‌نامه عمر کوتاه‌مدت هستند و این نوع بیمه‌نامه‌ها برای اقشار کم‌درآمدی طراحی شده که پوشش بیمه‌ای برایشان در اولویت قرار دارد یا اینکه توان سرمایه‌گذاری در خارج از شرکت‌های بیمه را دارند و بیشتر هدفشان از خرید بیمه‌نامه‌های عمر بحث‌های پوشش‌های بیمه‌ای است و این محصولات با این رویکرد طراحی شده‌اند وچند بیمه‌نامه عمر که توسط این شرکت رونمایی شد برای نخستین‌بار طراحی و راهی بازار شده است.شکوری سپس به دو طرح بیمه‌ای موج و پژواک اشاره کرد و گفت: مدت بیمه‌نامه‌های عمر موج و پژواک هر دو سه،پنج یا هفت سال با سرمایه فوت ثابت وپرداخت حق بیمه به‌صورت یکجا و فاقد پوشش‌ها اضافی است که البته با این تفاوت که در بیمه‌نامه پژواک فوت حادثی شامل پوشش اضافی است و همچنین در بیمه‌نامه پژواک نیاز به انجام آزمایشات و معاینات پزشکی نیست.