دانشمندی در مورد میزان تجهیز اعتبارات برای پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی بیان کرد: متناسب با پس‌اندازهای جمع‌آوری شده و جاری‌های سیستم بانکی و وصولی‌های قرض‌الحسنه قبلی، پرداخت تسهیلات جدید انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه پرداخت‌ها مطابق معمول در حال انجام است و با تجهیز منابع از سوی بانک‌ها پرداخت تسهیلات سرعت بیشتری خواهد گرفت، گفت: ۳۲ بانک که در سامانه ازدواج قرار دارند، تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی وام ازدواج را پرداخت می‌کنند. سرپرست اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: براساس آماری که تا کنون از سوی بانک‌ها ارائه شده ۱۷۰۹ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در فروردین ماه پرداخت شده است.

براساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷،معادل ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. در این بند از قانون بودجه امسال آمده است: «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ صد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است. بنابراین و براساس بخشنامه شماره ۹۷.۴۷۷۳ مورخ ۱۴/ ۱/ ۱۳۹۷ بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری هستند. مبلغ این تسهیلات برای هر یک از زوجین، صد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد است. همچنین با توجه به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در این قانون، مشمول دریافت قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی (مبلغ سیصد میلیون ریال و با رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات) هستند. افرادی که امسال، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دریافت می‌کنند، مشمول سقف‌های مقرر در قانون جدید هستند. متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌توانند با مراجعه به آدرس https:/ / ve.cbi.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.