به گزارش «ایسنا» تا پایان سال ۲۰۱۶، لوکزامبورگی‌ها ۸/ ۲۰ درصد درآمد خود را پس‌انداز کرده‌اند و در رده نخست قرار دارند و پس از آنها سوئدی‌ها با ۸/ ۱۸ درصد و آلمانی‌ها با ۲/ ۱۷ درصد قرار دارند. از سوی دیگر قبرسی‌ها با پس‌انداز منفی یک درصد کمترین پس‌انداز را در بین کشورهای اروپایی داشته‌اند و پس از آنها لیتوانی با منفی ۴/ ۰ درصد و لتونی با ۲ درصد قرار دارد.نرخ پس‌انداز خانوارها به‌عنوان پس‌انداز ناخالص خانوارها تقسیم بر درآمد ناخالص قابل‌تصرف آنها تعریف می‌شود. پس‌انداز زمانی افزایش می‌یابد که درآمد ناخالص قابل‌تصرف با سرعت بیشتری از مخارج مصرفی نهایی افزایش یابد.همچنین از نظر سرمایه‌گذاری خانوارها، بیشترین سهم مربوط به خرید یا بازسازی خانه بوده است. تا پایان سال ۲۰۱۶ بیشترین سرمایه‌گذاری خانوارها متعلق به لوکزامبورگ با ۴/ ۱۱ درصد، هلند با ۳/ ۱۱ درصد، فنلاند با ۸/ ۱۰ درصد، بلژیک با ۱/ ۱۰ درصد و آلمان با ۳/ ۹ درصد بوده است؛ در‌حالی‌که کمترین میزان سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به لتونی با ۵/ ۴ درصد و پرتغال با ۴/ ۴ درصد بوده است.