در این خصوص می‌توان از پتروشیمی مسجد سلیمان با تامین مالی ۴۳۲ میلیون یورو و ۷۰۰ نفر اشتغال و فولاد روهینا جنوب با ۱۰۰ میلیون یورو تسهیلات و ۴۴۵ نفر اشتغال نام برد که می‌توانند چهره این بخش از کشورمان را دگرگون کنند.وی در مورد نقش بانک صنعت و معدن در حوزه نیروگاهی گفت: این بانک توانسته است ۶ هزار مگاوات از ۷۰ هزارمگاوات ظرفیت تولید برق کشور را تامین مالی کند که این رقم ۹ درصد از ظرفیت یاد شده است.افخمی افزود: بانک صنعت و معدن در صنایع ریلی پروژه قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان، به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و پروژه برقی‌سازی قطار تهران-مشهد به میزان یک و نیم میلیارد دلار را تامین مالی کرده که با اتمام آنها تحول چشمگیری در این بخش از صنایع کشورمان اتفاق خواهد افتاد.مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه تامین مالی احداث سه طرح آب‌شیرین‌کن جمعا به مبلغ ۳۶۰ میلیون دلار ازسوی بانک صنعت و معدن انجام شده و هر یک از آنها روزانه ۱۰۰ هزار متر مکعب ظرفیت دارد افزود: انتظار ما این است که بتوانیم مثل کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده بهینه‌ای از آب‌شیرین‌کن‌ها داشته باشیم.