وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس پس از دریافت گزارش‌های دولت، طرح خود را با اقدامات دولت انطباق می‌دهد.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از اقدامات دولت از جمله «ایجاد حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی» و «ایجاد پرتال ارزی» مورد تایید کمیسیون اقتصادی مجلس است، اما به نبود «بازار متشکل ارزی» نقد داریم.وی گفت: «در این زمینه اگر بتوانیم با دولت توافق کنیم، مبنای ما توافق خواهد بود و با توافق مسیر را جلو می‌بریم؛ در غیر این صورت حتما برای اینکه بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم طرح دوفوریتی را به صحن می‌بریم».رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این به تشریح بخش‌هایی از طرح ارزی این کمیسیون پرداخته و گفته بود: «تشکیل بازار متشکل» یکی از بندهای طرح کمیسیون اقتصادی برای مدیریت نظام ارزی کشور است که براساس بازار متشکل، کل عرضه و تقاضای ارز شفاف می‌شود. به دنبال تشکیل این بازار، مشخص است که چه کسی ارز را عرضه و چه کسی خریداری می‌کند و فعالیت صرافی‌ها چگونه است.دولت شامگاه بیستم فروردین اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید زد و طی ۲۰ روز گذشته جلسات متعددی را برای اجرای این سیاست‌، تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مدیریت بازار عرضه و تقاضای ارز داشته است.