معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در دنیای جدید، سیاست‌گذاران دیگر نمی‌توانند همه چیز را تحت کنترل داشته باشند، اظهار کرد: البته این امر ممکن است منجر به آشفتگی عمده‌ای شود، ولی نتیجه آن این خواهد بود که تا جای ممکن، اعتماد مردم را باید به خودمان جلب کرده و آنها را رفع کنیم.او یکی از راهکارهای جدید در مواجهه سیاست‌گذار با فناوری‌های نوین همچون شیوه‌های جدید پرداخت را کسب اعتماد مردم دانست و گفت: سیاست‌گذار باید تلاش کند نگرانی‌های مردم را برطرف کند.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: درخصوص نگرانی‌ها و دغدغه‌های موجود درباره گسترش فضای مجازی، سیاست‌گذار باید بداند در دنیای جدید چگونه با این تغییرات مواجه شود و نباید پیش و عقب‌تر از فناوری حرکت کند. بر این اساس می‌توان با تشکیل کارگروه‌های جدید به حل مسائل در حوزه فناوری‌های نوین کمک کرد.