بنابراین گزارش، بانک صادرات ایران طی سال گذشته، به‌منظور حمایت از اشتغال و تولید داخلی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مبلغ ٧٤ هزار و ٢٢ میلیاردریال از بدهی بنگاه‌های فعال و نیمه فعال را از طرق مسالمت‌آمیز تعیین تکلیف کرد. همچنین به‌منظور مساعدت با مدیونین با مبالغ بدهی خرد و در راستای اجرای ماده ٢ آیین‌نامه اجرایی تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩٥، با رعایت ابلاغیه‌های بانک مرکزی، تعداد ٧٥ هزار و ١٢٣ فقره قرارداد بالغ‌بر ١١ هزار و ٥٢٢ میلیاردریال از مشمولان بند مذکور را مورد رسیدگی قرار داد که مجموعا ضمن رسیدگی و تعیین تکلیف ٨٥ هزار و ٥٤٤ میلیارد ریال از پرونده‌های مطالباتی، در حدود ٧٣٣١ میلیارد ریال از مطالبات نیز به‌صورت نقدی به حیطه وصول درآمد.