عباس دانشور با بیان این مطلب افزود: با مساعدت و همراهی بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌‌گذاری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، این بانک توانست در سال ۱۳۹۶ نسبت به انعقاد ۷ خط اعتباری با بانک‌ها و موسسات مالی خارجی اقدام کند که ارزش کل این خطوط اعتباری بالغ‌بر ۳۰ میلیارد دلار است و از این حیث بانک صنعت و معدن فعال‌ترین بانک ایرانی در حوزه تامین فاینانس خارجی محسوب می شود.این مدیر بانکی با اشاره به اینکه بانک صنعت و معدن پس از اجرای برجام تلاش کرد تا خود را با استانداردهای جدید بانکداری بین‌الملل منطبق کند، بیان داشت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تطبیق، مدیریت ریسک، رعایت اصول حاکمیت شرکتی، رعایت مقررات KYC و Due Diligence از موارد مهم برای بانک‌های بین‌المللی به منظور برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی است و لزوم انطباق با مقررات یاد شده برای این بانک از اهمیت زیادی برخوردار است.