به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیریت شعب این بانک در ٣١ استان کشور به سامانه صدور دسته چک جدید صیاد متصل شد و عموم مشتریان از خدمات صدور چک‌های جدید در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور بهره خواهند برد. چک‌های صادر شده ازسوی بانک صادرات ایران به‌دلیل گستردگی شعب و تعداد مشتریان، نقش ویژه‌ای در نقل‌وانتقال منابع پولی و مالی کشور بر عهده دارد. بنابراین گزارش، بانک صادرات ایران برای اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بهبود استانداردهای رتبه‌سنجی مشتریان و افزایش اعتبار چک، به سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) پیوست و دسته‌چک‌هایی با مشخصه‌های امنیتی نوین را در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

 بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از نیمه اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ مبادله چک‌های طرح قدیم در سامانه چکاوک متوقف و تداوم ارائه خدمت به آن صرفا محدود به بانک صادرکننده می‌شود. استاندارد کردن طرح چک در کلیه بانک‌ها و قابلیت شناسایی اصالت چک و اعتبار صادرکننده آن از طریق درج شناسه استعلام، مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این سامانه، ازسوی بانک مرکزی است. براساس این گزارش، در سال ٩٦ بالغ بر ١٥ میلیون و ٦٠٠ هزار فقره چک بانک صادرات ایران و بیش از ٢٠ میلیون فقره چک واگذاری سایر بانک‌ها ازسوی این بانک در سامانه چکاوک مبادله شده که با توجه به اهمیت جایگاه بانک صادرات ایران، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی و مشتریان این بانک در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بوده است.