از این رو محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در پاسخ به نگرانی این گروه از متقاضیان خرید مسکن اعلام کرد: در سال ۹۷ نیز تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله همچنان می‌تواند مورد استفاده خریداران مسکن قرار گیرد؛ چراکه این تسهیلات همزمان با تسهیلات خرید مسکن قابل دریافت است.به گفته وی اگر متقاضی خرید مسکن از هر کدام از تسهیلات بانک مسکن شامل تسهیلات اوراق مسکن یا تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کرده باشد، می‌تواند به‌صورت همزمان تسهیلات جعاله مسکن را نیز دریافت کند. هر دو تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم و اوراق مسکن به دو صورت انفرادی و زوجین در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن افزود: علاوه‌بر تسهیلات جعاله مسکن، پرداخت تسهیلات بدون سپرده مکمل تسهیلات خرید مسکن نیز در سال ۹۷ ادامه می‌یابد.مرادی در توضیح این نوع از تسهیلات به خریداران مسکن تصریح کرد: از سال گذشته متقاضیان دریافت تسهیلات اوراق مسکن به‌صورت انفرادی علاوه‌بر دریافت مبلغ ۶۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق خرید اوراق، امکان دریافت ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده مکمل و همچنین ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله مسکن را داشتند که به این ترتیب سقف تسهیلات انفرادی اوراق مسکن به ۹۰ میلیون تومان می‌رسید.

وی افزود: همچنین متقاضیان دریافت تسهیلات اوراق مسکن به‌صورت زوجین نیز علاوه‌بر دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق خرید اوراق مسکن، امکان دریافت ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده مکمل تسهیلات خرید مسکن و همچنین ۲۰ میلیون تسهیلات جعاله مسکن را داشتند که در مجموع تسهیلات خرید مسکن به این گروه از متقاضیان به رقم ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسید. ضمن آنکه تسهیلات اوراق مسکن در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت (حداکثر ۴۵ روزه) در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.پایگاه خبری بانک مسکن همچنین در خبر دیگری، از مشارکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن برای نوسازی بزرگترین پروژه بافت فرسوده کشور در سال‌جاری خبر داد.محمدرضا امینی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، تغییر راهبرد برای ورود به عرصه پروژه‌های میان درآمدی و نوسازی بافت‌های فرسوده را از اقدامات مهم این شرکت در سال گذشته اعلام کرد و افزود: به همین منظور چندین پروژه بافت فرسوده برای گروه سرمایه‌گذاری مسکن تعریف شد و پروژه سیروس در پایتخت کلید خورد.