بخشی از این رقم شامل یارانه پرداخت شده به شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین افزایش پرداخت یارانه در امارات در ۹ ماه نخست سال گذشته میلادی یک رکورد جدید است و حکایت از رویکرد دولت این کشور برای بالابردن سطح ارتقای رفاه اماراتی‌ها دارد.بر همین اساس، میزان یارانه ارائه شده در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی در حوزه اجتماعی و کالا و همچنین شرکت‌های دولتی به ۷/ ۶ میلیارد درهم رسید که این رقم برای سه ماه دوم و سوم به ترتیب ۶/ ۶ میلیارد درهم و ۴/ ۴ میلیارد درهم است.همچنین مزایای اجتماعی از قبیل وام‌های مسکن و خرید ملک در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳/ ۸ میلیارد درهم رسید و این رقم برای سه ماه دوم و سوم به ترتیب ۱/ ۶میلیارد درهم و ۲/ ۶ میلیارد درهم است. بر پایه این گزارش، جمعیت امارات‌متحده عربی کمتر از ۵/ ۹ میلیون نفر است که می‌توان گفت سهم یارانه هر اماراتی بیش از هزار دلار در ماه است.