به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، طی مراسمی با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی، مدیر شعب بانک صادرات این استان، مدیرعامل شرکت «پدیده شاندیز» و مقامات محلی، باجه بانک صادرات ایران در محل پروژه «پدیده شاندیز» افتتاح شد. محمد حسین زارعی، مدیر شعب بانک صادرات خراسان رضوی درخصوص راه‌اندازی این باجه گفت: عاملیت بانک صادرات ایران در کنسرسیوم بانکی تشکیل شده برای تامین مالی شروع مجدد پروژه عظیم «پدیده شاندیز»، می‌تواند در پیشرفت پروژه مذکور و ارائه خدمات بانکی به پیمانکاران و اصناف فعال در منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد. بر این اساس، اقدام به ایجاد باجه در پروژه «پدیده شاندیز» شد، تا علاوه بر گسترش عملیات بانکی، تمرکز بیشتری برای ارائه خدمات به هموطنان منطقه نیز فراهم شود. بنابر این گزارش بانک صادرات ایران ضمن ساماندهی قراردادهای اولیه «پدیده شاندیز» به ارزش بالغ بر ١١ هزار میلیارد ریال، با داشتن سهم ١٢٠٠ میلیارد ریالی از کنسرسیوم، نقش عمده‌ای در تجدید قوای این پروژه و حمایت از سهامداران آن بر عهده داشته است.