آیت حسینی با بیان اینکه این اولین باری نیست که بانک آینده در اجرای مسوولیت‌های اجتماعی خود برنامه‌های فرهنگی دارد، یادآور شد: ساخت یازده مدرسه در نقاط محروم کشور و توزیع یک میلیون و ۸۰۰ هزار بسته آموزشی برای دانش‌آموزان این منطقه نیز از همین برنامه‌های حمایتی از موضوع فرهنگ است.وی خاطرنشان کرد: در بانک آینده باور داریم با توجه به مسائل فرهنگی در توسعه مسائل اقتصادی و اجتماعی و خلق آینده‌ای روشن گام برمی‌داریم و بازدید رایگان از موزه لوور درتهران هدیه نوروزی به جامعه بزرگ آینده است.همچنین جبرئیل نوکنده، مدیر موزه ملی ایران با بیان اینکه موزه‌ها برای اجرای برنامه‌های خود به حمایت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی نیاز دارند، گفت: رسالت این موزه را معرفی فرهنگ و تمدن ایران کهن به دنیا اعلام کرد و در عین حال گفت: نمایشگاه موزه لوور تهران فرصت معرفی آثار دیگر کشورها را به مردم ایران فراهم می‌کند.یادآور می‌شود: نمایشگاه موزه لوور به مدت چهار ماه تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ادامه دارد.